Dossier

Kazimierz Pałka ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w zakresie konserwacji zabytków. Przedmiotem jego pracy dyplomowej było odsłonięcie i konserwacja malowidła ściennego w prezbiterium kościoła w klasztorze OO. Benedyktynów w Tyńcu (koło Krakowa). Pracę wykonał pod kierunkiem prof. Józefa Dutkiewicza w 1966 r. Od ukończenia studiów pracował w zespołach doświadczonych konserwatorów. Od 35 lat pracuje samodzielnie oraz pełni funkcje kierownicze w zespołach konserwatorskich  głównie na terenie Krakowa, Polski południowej a także za granicą: Niemczech, Austrii i Finlandii. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Wykonuje on prace w zakresie badań konserwatorskich oraz kompleksowej konserwacji obiektów zabytkowych: obrazów, malarstwa ściennego, sztukaterii, rzeźby polichromowanej i złoconej, rzeźby kamiennej, elewacji ceglano - kamiennych i tynkowanych z wykończeniem kamieniarskim i detalami architektonicznymi. Jego działalność zawodowa dokumentowana była przez środki masowego przekazu w Polsce i zagranicą m.in.: „Echo Krakowa” w artykule Jadwigi Rubiś „Tam jest pracy na kilkadziesiąt lat” z 18 września 1987 r., wywiad w Rozgłośni Radiowej w Lipsku, artykuły w prasie niemieckiej w latach 1987 – 1991. Artykuł w tygodniku „Katolik” z Katowic w artykule Edwarda Szopy z 30 sierpnia 1992r. „Sztuka na oddziale reanimacyjnym” oraz w miesięczniku „Wiadomości Wolbromskie” z lipca 1998r. „Prace konserwatorskie i renowacyjne w kościele parafialnym”.

 
W 1994r założył firmę AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki, którą nadal prowadzi i jest jej właścicielem.
 
Ważniejsze osiągnięcia zawodowe:
 
2013 Kraków, Konserwacja akwareli przedstawiającej zaprzysiężenie Kościuszki na Rynku Głównym w Krakowie.
 
2012 Kraków, Konserwacja obrazu na sklejce w technice olejnej autorstwa Juliana Fałata.
 
2012 DĘBNO (powiat brzeski), cmentarz parafialny w Dębnie, konserwacja  i nadzór nad zabytkowym pomnikiem nagrobnym ś.p. Franciszka Gale.
 
2012 KRAKÓW, pełna konserwacja obrazu olejnego Juliana Fałata.
 
2012 KRAKÓW, ul. Karmelicka  38, konserwacja elewacji frontowej wpisanej do rejestru zabytków, o ozdobnym licu ceglanym, wraz z częściową konserwacją i wymianą stolarki okiennej.
 
2012 MOGILANY (powiat krakowski), konserwacja kamiennych portali, rzeźb i detalu architektonicznego oraz kamiennej okładziny cokołu elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach. 
 
2011 KRAKÓW, ul. Starowiślna 10, konserwacja elewacji frontowej i bocznej z bogatym wystrojem sztukatorskim wykonanym w tynku romańskim, wpisanej do rejestru zabytków.
 
2011 KRAKÓW, ul. Zamkowa 13, Konserwacja elewacji frontowej i rekonstrukcja wystroju sztukatorskiego.
 
2011 KRAKÓW, ul. Grodzka 12, konserwacja poddasza i remont dachu w zabytkowej kamienicy.
 
2010-2013 KRAKÓW, Cmentarz Rakowicki,konserwacja i nadzór nad zabytkowymi pomnikami nagrobnymi.
 
2010 KRAKÓW, Balice, Pałac Radziwiłłów, wykonanie badań, programu konserwatorskiego oraz projektu na wykonanie konserwacji elewacji.
 
2010 BRZOZÓW, kościół kolegiacki, konserwacja ołtarza bocznego p.w. Zwiastowania NMP w nawie południowej.
 
2010 WEJHEROWO, kościół p.w. Św. Anny. w klasztorze OO. Franciszkanów, konserwacja gotyckiego wątku ceglanego elewacji zachodniej i Kaplicy św. Józefa wraz z detalem kamiennym oraz izolacja pionowa ścian.
 
2010 KRAKÓW, Klasztor OO. Franciszkanów, konserwacja gotyckiego wątku ceglano kamiennego, od strony Ogrodu i Plant Krakowskich.
 
2010 KRAKÓW, ul. Mostowa 1/róg Bonifraterskiej, konserwacja i rekonstrukcja elewacji zabytkowej kamienicy oraz izolacja pionowa i pozioma metodą iniekcji.
 
2010 SMEREKOWIEC, kościół p.w. św. Michała Archanioła, konserwacja malowideł na stropie nawy oraz desek stropowych od strony strychu.
 
2009 KRAKÓW, ul. Lubicz 21, Komisariat Policji „Biały Domek”, konserwacja wnętrza klatki schodowej wraz z metaloplastyką.
 
2009 TWARDOGÓRA, teren zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Iwaszkiewicza, konserwacja bramy wjazdowej do Zespołu Pałacowego.
 
2009 POW. TARNÓW , woj. małopolskie, konserwacja pięciu przydrożnych kamiennych kapliczek.
 
2007-2011 JODŁOWNIK, kościół p.w. Narodzenia NMP, konserwacja techniczna i estetyczna XVIII w. malowideł ściennych na drewnie, wraz z częściową rekonstrukcją polichromii w prezbiterium.
 
2007 MOGILANY, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła, nadzór konserwatorski prac renowacyjnych przy elewacji kościoła.
 
2007 KRAKÓW, ul. Gołębia 14,16,18, Wydział Polonistyki, ,remont konserwatorski elewacji frontowych z kamieniarką, sztukaterią, stolarką bram wejściowych i ślusarką oraz obrazem M.B., na zlecenie firmy„ Eska”.
 
2007 CHORZÓW, Brama główna ZOO przy Promenadzie Gen. J. Ziętka, konserwacja techniczna i estetyczna.
 
2006 KRAKÓW, ul. Grodzka 35 „Kamienica pod Aniołami”, prace badawczo poszukiwawcze i konserwacja XVII w. polichromii ściennej z wystrojem kamieniarskim w Galerii Skarbiec, remont konserwatorski elewacji frontowej kamienicy.
 
2005-2010 ŁOMŻA, katedra p.w. św. M. Archanioła,
- Konserwacja XVI w. wątku ceglanego na elewacji łomżyńskiej katedry,
- Badania i malowanie wnętrza katedry oraz konserwacja dekoracji sztukatorskiej na łuku tęczowym,
- Konserwacja obrazu na płótnie MB Częstochowskiej z XIX w.,
- Konserwacja obrazu na płótnie „Aniołowie Adorujący” z 1900r. autorstwa Wojciecha Gersona,
- Konserwacja ołtarza bocznego Św. Krzyża z XVIII w. z elementami wystroju z XVII w.
 
2005-2008 BODAKI, kościół filialny św. Dymitra, parafia Małastów, konserwacja malowideł ściennych z końca XIX w na drewnie wraz z częściową rekonstrukcją.
 
2004-2005 ROPICA GÓRNA, kościół filialny, parafia Małastów, konserwacja ołtarzy bocznych i obrazu Św. Trójcy.
 
2004-2008 IWANOWICE, drewniany kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy, kompleksowa konserwacja ołtarzy i rzeźb XVII w.
 
2003 RABKA ZDRÓJ, woj. małopolskie, kościół p.w. św. Marii Magdaleny, obecnie Muzeum Etnograficzne im. Władysława Orkana, konserwacja techniczna dwóch rzeźb św. Jana i św. M. Magdaleny z pierwszej poł. XVII w.
 
2001-2005 NIEKRASÓW, woj. świętokrzyskie, drewniany kościół parafialny p.w. Nawiedzenia N. M. Panny, kompleksowa konserwacja malowideł ściennych, ołtarzy i obrazów.
 
2000-2003 KRAKÓW, Pl. Szczepański 9, Muzeum Szołayskich, konserwacja i rekonstrukcja XIX w. malowideł ściennych, praca zespołowa.
 
1999-2000 KRAKÓW, Rynku Gł., „Sukiennice”, fasada północna i południowa, konserwacja i częściowa rekonstrukcja wątku ceglanego na fasadzie, na zlecenie firmy „Ars Longa”.
 
1998 KSIĄŻ WIELKI, k. Miechowa, kościół parafialny.
- Wykonanie pełnej konserwacji barokowych malowideł ściennych na sklepieniu nawy głównej przedstawiających „Sceny z życia Noego” i dekoracji malarskiej na ścianach wraz z aranżacją całego wnętrza.
- Konserwacja wystroju kamieniarskiego we wnętrzu nawy gł. kościoła.
 
1997 NOWE BRZESKO, kościół parafialny, prace finansowane przez „MK i S”, konserwacja obrazu „Wszystkich Świętych” z ołtarza gł. i kamiennej chrzcielnicy z XVII w.
 
1996 KRAKÓW, ul. Augustiańska 7, kościół Św. Katarzyny, konserwacja ołtarza drewnianego z obrazem „Jezu ufam Tobie” w nawie płd., projekt i wykonanie podestu i mensy z antepedium, na zlecenie firmy „Ars Longa”.

1995 NIEMCY, Neustad- Glewe, zamek, prace wykonano dla PKZ S.A. w Warszawie, konserwacja i rekonstrukcja dekoracji stiukowej na suficie.

1994 AUSTRIA, Neumarkt, zaprojektowanie i wykonanie aranżacji wnętrza na „piwnice winne”.
 
1993 KRAKÓW, Bielany, klasztor OO. Kamedułów, kaplica św. Józefa, na zlecenie firmy „Rachtan”. Konserwacja XVII w. polichromii i całego wystroju wnętrza oraz konserwację obrazów olejnych na płótnie i na desce.
 
1992 NIEMCY, Altenburg, zamek, „Muzeum Kart do Gry”, konserwacja polichromii ściennej, dekoracji stiukowej, oraz obrazów olejnych na płótnie.
 
1991 BIELINY, kościół parafialny,
-  Konserwacja XVII w. obrazu M.B. z Dzieciątkiem.
-  zaprojektowanie i namalowanie obrazu olejnego na płótnie do antepedium ołtarza bocznego.
rekonstrukcja 17 obrazów malowanych na szkle przedstawiających Świętych Polskich i Błogosławionych na balustradzie chóru muzycznego.
 
1985-1988 KRAKÓW, ul. Tyniecka 8, Pałac Lasockich, konserwacja i rekonstrukcja odsłoniętego malowidła ściennego na suficie.
 
1987 -1988 KRAKÓW, ul. Siostry Faustyny 3, Łagiewniki. Kaplica św. Józefa sióstr Zgromadzenia M.B. Miłosierdzia,
- konserwacja i rekonstrukcja polichromii ściennej,
- konserwacja  16 obrazów na płótnie i ram pozłacanych.
 
1984 -1985 KRAKÓW, U.J. Collegium Novum, gabinety rektora i prorektora, konserwacja i rekonstrukcja polichromii na suficie.
 
1982-1983 Kraków, kościół św. Krzyża, kaplica św. Zofii,
- konserwacja XVI w. polichromii na ścianie wschodniej „Sąd Ostateczny", 
- rekonstrukcja całkowita XIX w. malowideł ściennych na sklepieniu,
- konserwacja XVII w. obrazu olejnego na płótnie w ołtarzu głównym.
 
1978 Osiek, k. Oświęcimia, pałac, konserwacja i rekonstrukcja sztukaterii oraz aranżacja kolorystyczna.
 
1976 Zator, zamek, konserwacja i rekonstrukcja polichromii XIX w.
 
1974-1980 Chełmsko Śl., kościół parafialny, konserwacja ołtarzy i obrazów „Drogi Krzyżowej".
 
1970-1973 Oleśnica Śl., zamek, konserwacja wystroju stiukowego w salach zamku XVI - XVIII w.
 
1970 Tarnów, kościół św. Trójcy, konserwacja ołtarza głównego, w kościele drewnianym z XVIIw.
 
1969 Kraków, Mały Rynek 4, kamienica mieszczańska, konserwacja stropu pokrytego tapetą papierową z XVIII w.
 
1968 Kraków, ul. Mikołajska 5, kawiarnia Telimena, konserwacja stropu drewnianego z XVII w., malowidła ściennego, portalu kamiennego, oraz sztukaterii malowanej w sieni z XVIII w.
 
1967 Kraków, ul. Pomorska 2, dawna siedziba Gestapo, cele śmierci, kompleksowa konserwacja inskrypcji więźniów z okresu II wojny światowej. 

1966 Tyniec, kościół 00. Benedyktynów, malowidło ścienne w prezbiterium „Pokłon trzech króli” z XVIII w.

Kontakt

AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki
Al.Krasińskiego 18/6
30-101 Kraków
tel 606 72 49 72
zobacz więcej