Badania, programy konserwatorskie, doradztwo techniczne

- badania konserwatorskie na  zewnątrz i wewnątrz obiektów budowlanych na obecność polichromii
- wykonywanie badań fizyko – chemicznych przy współpracy specjalistów z poszczególnych dziedzin
- pełne opracowywanie  programów konserwatorskich i ekspertyz
- przygotowywanie dokumentów i wniosków potrzebnych w uzyskaniu dotacji.
- nadzory konserwatorskie przy obiektach zabytkowych
- opracowywanie kosztorysów inwestorskich na konserwację obiektów zabytkowych

 

Konserwacja i renowacja dzieł sztuki

- malowidła ścienne
- malarstwo sztalugowe
- rzeźba kamienna i drewniana
- detale architektoniczne
- ołtarze
- metaloplastyka
- meble antyczne(politurowane, malowane, intarsjowane, pozłacane)
- Wykonywanie rekonstrukcji i kopii

 

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych

Wykonujemy konserwację w następującym zakresie:
- elewacje zabytkowe
- zabytkowa mała architektura: bramy,  kapliczki przydrożne, pomniki nagrobne itp.
- mury wątkiem ceglanym i kamiennym
- portale wejściowe
- sztukateria
- witraże

 

Roboty remontowo – budowlane ,osuszanie, odgrzybianie

- roboty remontowe w obiektach budowlanych
- wykonywanie izolacji obiektów budowlanych metodą tradycyjną lub iniekcji ciśnieniowej
- wykonywanie tynków renowacyjnych

 

Projektowanie architektoniczne

- Wykonywanie pełnej inwentaryzacji obiektów
- Tworzenie projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych architektonicznych i wielobranżowych, w tym adaptacji, remontów, modernizacji obiektów, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej.
 

Kontakt

AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki
Al.Krasińskiego 18/6
30-101 Kraków
tel 606 72 49 72
zobacz więcej