Badania konserwatorskie

Prace badawczo – poszukiwawcze 

we wnętrzu zabytkowej kamienicy z XVII wieku, przy ul. Grodzkiej 35 w Krakowie „Galeria Skarbiec”. W wyniku prac badawczych odkryto  między innymi zamurowane kolumny oraz odkryto zabytkowy drewniany profilowany strop. Ustalono stratygrafię ścian i sufitu, jak również ustalono warstwy pierwotne z wystrojem wnętrza.

 

 Zobacz galerię zdjęć 


 

Cele śmierci w dawnym Gestapo w Krakowie

Wykonanie kompleksowej dokumentacji oraz konserwacji zachowawczej inskrypcji więźniów skazanych na śmierć przez Gestapo w czasie II Wojny Światowej. Prace przy tym obiekcie miały na celu oczyszczenie, utrwalenie oraz wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej napisów. Prace były wykonywane przez Kazimierza Pałkę w drugiej połowie lat sześćdziesiątych na zlecenie Muzeum Miasta Krakowa. Obecnie pomieszczenia te są dostępne do zwiedzenia w ramach Muzeum Schindlera.

 Zobacz galerię zdjęć


 


 

 

Kontakt

AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki
Al.Krasińskiego 18/6
30-101 Kraków
tel 606 72 49 72
zobacz więcej