Cele śmierci w dawnym Gestapo w Krakowie

Wykonanie kompleksowej dokumentacji oraz konserwacji zachowawczej inskrypcji więźniów skazanych na śmierć przez Gestapo w czasie II Wojny Światowej. Prace przy tym obiekcie miały na celu oczyszczenie, utrwalenie oraz wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej napisów. Prace były wykonywane przez Kazimierza Pałkę w drugiej połowie lat sześćdziesiątych na zlecenie Muzeum Miasta Krakowa. Obecnie pomieszczenia te są dostępne do zwiedzenia w ramach Muzeum Schindlera.


Kontakt

AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki
Al.Krasińskiego 18/6
30-101 Kraków
tel 606 72 49 72
zobacz więcej