Badania konserwatorskie

Prace badawczo – poszukiwawcze

we wnętrzu zabytkowej kamienicy z XVII wieku, przy ul. Grodzkiej 35 w Krakowie „Galeria Skarbiec”. W wyniku prac badawczych odkryto  między innymi zamurowane kolumny oraz odkryto zabytkowy drewniany profilowany strop. Ustalono stratygrafię ścian i sufitu, jak również ustalono warstwy pierwotne z wystrojem wnętrza.

 

 

 

  • Odsłonięty profilowany strop belkowy.
  • Odsłonięta kolumna z głowicą w trakcie konserwacji.
  • Odsłonięta kolumna z bazą w trakcie konserwacji.
  • Fragment kolumny z częściowo odsłoniętą głowicą.
  • Fragment odsłoniętej głowicy.
  • Stratygrafia warstw malarskich wykonana metodą zegarową.
  • Wykonanie odkrywek warstwowych na ścianach.
  • Sondy stratygraficzne i odkrywki na wsporniku kamiennym i pod łukiem na ścianie.
  • Wykonanie odkrywek warstwowych na ścianach.

Kontakt

AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki
Al.Krasińskiego 18/6
30-101 Kraków
tel 606 72 49 72
zobacz więcej