Zabytkowe elewacje, sztukateria

Kamienica przy ul. Karmelickiej 38 w Krakowie

Wykonanie kompleksowej konserwacji elewacji frontowej kamienicy przy ul. Karmelickiej 38 w Krakowie wpisanej do rejestru zabytków, wraz z konserwacją oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz wymianą nieoryginalnych okien na pozostałych kondygnacjach od strony frontowej. W ramach prac wykonano m.in. konserwację ozdobnego lica ceglanego wraz z detalem architektonicznym.

  • Elewacja frontowa przed konserwacją.
  • Fragment obramienia okiennego przed konserwacja.
  • Fragment obramienia okiennego w trakcie konserwacji.
  • Elewacja frontowa po konserwacji.
  • Brama wejściowa przed i po konserwacji.
  • Okno przed i po konserwacji.
  • Naczółek okienny po konserwacji.

Kontakt

AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki
Al.Krasińskiego 18/6
30-101 Kraków
tel 606 72 49 72
zobacz więcej