Zabytkowe elewacje, sztukateria

Kamienica przy ul. Zamkowej w Krakowie

Kompleksowa konserwacja zabytkowej elewacji frontowej przy ul. Zamkowej 13 w Krakowie, w dużej części z rekonstrukcją sztukaterii i kamiennych detali architektonicznych.

 

 

 

 • Elewacja frontowa przy ul. Zamkowej 13 w Krakowie przed konserwacją.
 • Fragment elewacji przed konserwacją.
 • Wykusz przed konserwacją.
 • Detal architektoniczny pod wykuszem w trakcie konserwacji.
 • Elewacja frontowa po konserwacji.
 • Elewacja frontowa po konserwacji.
 • Elewacja frontowa po konserwacji.
 • Elewacja frontowa po konserwacji.
 • Fragment elewacji po konserwacji.
 • Fragment elewacji po konserwacji.
 • Elewacja frontowa po konserwacji na styku z bliźniaczą kamienicą.
 • Wykusz po konserwacji.
 • Wykusz po konserwacji.
 • Fragment wykuszu po konserwacji.
 • Detal architektoniczny pod wykuszem po konserwacji.
 • Detal architektoniczny pod wykuszem po konserwacji.
 • Fragment rekonstrukcji gzymsu wieńczącego ze sztukaterią po konserwacji.
 • Fragment sztukaterii i detali architektonicznych po konserwacji.

Kontakt

AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki
Al.Krasińskiego 18/6
30-101 Kraków
tel 606 72 49 72
zobacz więcej