Mała Architektura

Pomnik nagrobny ś.p. Franciszka Gale w Dębnie.

W ramach prac konserwatorskich wykonano pełną konserwację techniczną i estetyczną pomnika w raz z rekonstrukcją brakującej rzeźby oraz głów. Zrekonstruowano również brakującą część cokolika pod figurę w zwieńczeniu i uzupełniono ubytki na całej powierzchni. Pomnik zamontowano na nowo wybudowanym fundamencie po uprzednim zaizolowaniu.

 

 

 

 

  • Pomnik przed konserwacją.
  • Fragment pomnika przed konserwacją.
  • Dolna część pomnika przed konserwacją.
  • Pomnik po konserwacji.
  • Fragment pomnika po konserwacji.
  • Dolna część pomnika po konserwacji.

Kontakt

AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki
Al.Krasińskiego 18/6
30-101 Kraków
tel 606 72 49 72
zobacz więcej